Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME2018

Sympozjum będzie pięćdziesiątym czwartym spotkaniem pracowników krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych i przemysłowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką maszyn elektrycznych. Sympozjum stanowi forum wymiany doświadczeń oraz daje możliwość prezentacji najnowszych prac dotyczących teorii, projektowania, badania i diagnostyki oraz zastosowań maszyn elektrycznych.

 

Spotkanie tym razem odbędzie się w pięknym zakątku Beskidu Małego, w malowniczej górskiej scenerii.

Patroni